CPU - BỘ VI XỬ LÝ.

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Loại CPU
Socket
Số nhân
Khuyến mãi
 CPU AMD Ryzen 5 8400F - MPK ( 6 NHÂN 12 LUỒNG / 4.2 - 4.7 GHz / 22MB )
Khuyến mãi
 CPU Intel Core i5 14400F NEW BOX ( 10 NHÂN 16 LUỒNG / 1.8 - 4.7 GHz / 20MB )