PC GAMING 5 15 TRIEU

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH AMD NYX RYZEN 5 4600G / A320M / 8GB / 256GB PCBH AMD NYX RYZEN 5 4600G / A320M / 8GB / 256GB

PCBH AMD NYX RYZEN 5 4600G / A320M / 8GB / 256GB

6,990,000₫ 5,690,000₫

-19%
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE ARC RYZEN 5 4600G / B450M / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE ARC RYZEN 5 4600G / B450M / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5600G / B450M / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5600G / B450M / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING NYX CORE i3 12100F / H610M / RX560 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING NYX CORE i3 12100F / H610M / RX560 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING HERO CORE i3 10105F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING HERO CORE i3 10105F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD NYX II RYZEN 5 4500 / B450M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH AMD NYX II RYZEN 5 4500 / B450M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING HERO CORE I3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING HERO CORE I3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / GTX1650 4GB / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / GTX1650 4GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 10400F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 250GB PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 10400F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 250GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD AIR RYZEN 5 8500G / B650M / 16GB / 500GB PCBH AMD AIR RYZEN 5 8500G / B650M / 16GB / 500GB

PCBH AMD AIR RYZEN 5 8500G / B650M / 16GB / 500GB

13,050,000₫ 11,690,000₫

-10%
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE ONE ARC CORE i5 12400F / B760M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING ELITE ONE ARC CORE i5 12400F / B760M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING HERO 3050 CORE I3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING HERO 3050 CORE I3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F i5 12400F / H610 / RTX3050 6G / 16GB / 256GB PCBH GAMING Z3F i5 12400F / H610 / RTX3050 6G / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD NYX II RYZEN 5 5600 / B550M / 16GB / RTX3050 6GB / 256GB PCBH AMD NYX II RYZEN 5 5600 / B550M / 16GB / RTX3050 6GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD HERO RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD HERO RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD AQUA ARC RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD AQUA ARC RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB