CASE - VỎ THÙNG MÁY TÍNH

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK XA-22 ( MID TOWER - EN47567 ) CASE XIGMATEK XA-22 ( MID TOWER - EN47567 )

CASE XIGMATEK XA-22 ( MID TOWER - EN47567 )

390,000₫ 290,000₫

-26%
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ENDORPHIN M ARCTIC ( MINI TOWER - EN41396 ) CASE XIGMATEK ENDORPHIN M ARCTIC ( MINI TOWER - EN41396 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK NYX II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN42188 ) CASE XIGMATEK NYX II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN42188 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK SKY II 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN44182 ) CASE XIGMATEK SKY II 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN44182 )
Khuyến mãi
 CASE ANTEC AX20 ELITE - SẴN 4 FAN LED RGB ( MID TOWER ) CASE ANTEC AX20 ELITE - SẴN 4 FAN LED RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ALPHARD M 3GF - SẴN 3 FAN G20F RGB ( MINI TOWER - EN44090 ) CASE XIGMATEK ALPHARD M 3GF - SẴN 3 FAN G20F RGB ( MINI TOWER - EN44090 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK NYX ARCTIC 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN40337 ) CASE XIGMATEK NYX ARCTIC 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN40337 )
Khuyến mãi
 CASE SEGOTEP Axe5 ATX WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE SEGOTEP Axe5 ATX WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MIK AETHER GAMING - WHITE ( MINI TOWER ) CASE MIK AETHER GAMING - WHITE ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK GAMING Z 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN41082 ) CASE XIGMATEK GAMING Z 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN41082 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK GAMING X 3F - SẴN 3 FAN K20F RGB ( MID TOWER - EN49899 ) CASE XIGMATEK GAMING X 3F - SẴN 3 FAN K20F RGB ( MID TOWER - EN49899 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK GAMING X II 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN42355 ) CASE XIGMATEK GAMING X II 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN42355 )
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG VAMPIRIC 100R - SẴN 2 FAN ( MID TOWER ) CASE MSI MAG VAMPIRIC 100R - SẴN 2 FAN ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE VITRA CERES V305-M - SẴN 3 FAN RGB ( MÀU TRẮNG / MID TOWER ) CASE VITRA CERES V305-M - SẴN 3 FAN RGB ( MÀU TRẮNG / MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER ) CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER )

CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER )

940,000₫ 750,000₫

-20%
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG FORGE M100A - SẴN 4 FAN RGB ( MINI TOWER ) CASE MSI MAG FORGE M100A - SẴN 4 FAN RGB ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X1 BLACK - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE MONTECH X1 BLACK - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - SẴN 4 FAN LED RGB ( BLACK - MID TOWER ) CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - SẴN 4 FAN LED RGB ( BLACK - MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK CUBI M - ( MINI TOWER - EN42775 ) CASE XIGMATEK CUBI M - ( MINI TOWER - EN42775 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK AQUA M ARCTIC ( MINI TOWER - EN40115 ) CASE XIGMATEK AQUA M ARCTIC ( MINI TOWER - EN40115 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ELITE ONE 3FX - SẴN 3 FAN X22 ARGB ( MID TOWER - EN49769 ) CASE XIGMATEK ELITE ONE 3FX - SẴN 3 FAN X22 ARGB ( MID TOWER - EN49769 )
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X2 MESH WHITE - SẴN 3 FAN LED ( MID TOWER ) CASE MONTECH X2 MESH WHITE - SẴN 3 FAN LED ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK CUBI M ARCTIC - ( MINI TOWER - EN42782 ) CASE XIGMATEK CUBI M ARCTIC - ( MINI TOWER - EN42782 )
Khuyến mãi
 CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - KÈM 4 FAN LED RGB ( WHITE - MID TOWER ) CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - KÈM 4 FAN LED RGB ( WHITE - MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X1 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE MONTECH X1 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE GALAX REVOLUTION-05 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER - REV-05W ) CASE GALAX REVOLUTION-05 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER - REV-05W )
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG FORGE 120A AIRFLOW - SẴN 6 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE MSI MAG FORGE 120A AIRFLOW - SẴN 6 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ALPHA PANO M ( MINI TOWER - EN43079 ) CASE XIGMATEK ALPHA PANO M ( MINI TOWER - EN43079 )