AMD RYZEN 5000 SERIES

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 CPU AMD Ryzen 5 5600X / 32MB / 3.7GHz Boost 4.6GHz / 6 nhân 12 luồng
Khuyễn mãi
 AMD Ryzen 7 5800X / 32MB / 3.8GHz Boost 4.7GHz / 8 nhân 16 luồng
Khuyễn mãi
 AMD Ryzen 9 5900X / 64MB / 3.7GHz Boost 4.8GHz / 12 nhân 24 luồng