MINI TOWER CASE

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ENDORPHIN M ( MINI TOWER - EN41389 ) CASE XIGMATEK ENDORPHIN M ( MINI TOWER - EN41389 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK NYX II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN42188 ) CASE XIGMATEK NYX II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN42188 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK NYX AIR II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN41952 ) CASE XIGMATEK NYX AIR II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN41952 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK AQUA M LITE - ( MINI TOWER - EN42607 ) CASE XIGMATEK AQUA M LITE - ( MINI TOWER - EN42607 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ENDORPHIN M ARCTIC ( MINI TOWER - EN41396 ) CASE XIGMATEK ENDORPHIN M ARCTIC ( MINI TOWER - EN41396 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK AQUA M LITE ARCTIC - ( MINI TOWER - EN42614 ) CASE XIGMATEK AQUA M LITE ARCTIC - ( MINI TOWER - EN42614 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK NYX ARCTIC 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN40337 ) CASE XIGMATEK NYX ARCTIC 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN40337 )
Khuyến mãi
 CASE MIK AETHER GAMING - WHITE ( MINI TOWER ) CASE MIK AETHER GAMING - WHITE ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER ) CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER )

CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER )

940,000₫ 750,000₫

-20%
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG FORGE M100A - SẴN 4 FAN RGB ( MINI TOWER ) CASE MSI MAG FORGE M100A - SẴN 4 FAN RGB ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE DEEPCOOL MATREXX 40 3FS - SẴN 3 FAN LED ( MINI TOWER ) CASE DEEPCOOL MATREXX 40 3FS - SẴN 3 FAN LED ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK CUBI M - ( MINI TOWER - EN42775 ) CASE XIGMATEK CUBI M - ( MINI TOWER - EN42775 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK AQUA M ARCTIC ( MINI TOWER - EN40115 ) CASE XIGMATEK AQUA M ARCTIC ( MINI TOWER - EN40115 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK CUBI M ARCTIC - ( MINI TOWER - EN42782 ) CASE XIGMATEK CUBI M ARCTIC - ( MINI TOWER - EN42782 )
Khuyến mãi
 CASE COOLER MASTER MASTERBOX Q300L - SẴN 1 FAN ( MINI TOWER ) CASE COOLER MASTER MASTERBOX Q300L - SẴN 1 FAN ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE VITRA CRYSTAL S1 - WHITE ( MINI TOWER ) CASE VITRA CRYSTAL S1 - WHITE ( MINI TOWER )

CASE VITRA CRYSTAL S1 - WHITE ( MINI TOWER )

1,590,000₫ 1,190,000₫

-25%
Khuyến mãi
 CASE VSP ESPORT REPUBLIC OF GAMERS - ES1 PINK ( MINI TOWER ) CASE VSP ESPORT REPUBLIC OF GAMERS - ES1 PINK ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE VSP ESPORT REPUBLIC OF GAMERS - ES1 BLUE ( MINI TOWER ) CASE VSP ESPORT REPUBLIC OF GAMERS - ES1 BLUE ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE VSP ESPORT REPUBLIC OF GAMERS - ES1 WHITE ( MINI TOWER ) CASE VSP ESPORT REPUBLIC OF GAMERS - ES1 WHITE ( MINI TOWER )