MINI TOWER CASE

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK NYX II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN42188 ) CASE XIGMATEK NYX II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN42188 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK NYX AIR II 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MINI TOWER - EN41952 ) CASE XIGMATEK NYX AIR II 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MINI TOWER - EN41952 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK NYX ARCTIC 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN40337 ) CASE XIGMATEK NYX ARCTIC 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN40337 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ALPHARD M 3GF - SẴN 3 FAN G20F RGB ( MINI TOWER - EN44090 ) CASE XIGMATEK ALPHARD M 3GF - SẴN 3 FAN G20F RGB ( MINI TOWER - EN44090 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK NYX III 3GF - SẴN 3 FAN G20F RGB ( MINI TOWER - EN44700 ) CASE XIGMATEK NYX III 3GF - SẴN 3 FAN G20F RGB ( MINI TOWER - EN44700 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK VIEW 3GF - SẴN 3 FAN G20F RGB ( MINI TOWER - EN44687 ) CASE XIGMATEK VIEW 3GF - SẴN 3 FAN G20F RGB ( MINI TOWER - EN44687 )
Khuyến mãi
 CASE MIK AETHER GAMING - WHITE ( MINI TOWER ) CASE MIK AETHER GAMING - WHITE ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER ) CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER )

CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER )

940,000₫ 750,000₫

-20%
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG FORGE M100A - SẴN 4 FAN RGB ( MINI TOWER ) CASE MSI MAG FORGE M100A - SẴN 4 FAN RGB ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK CUBI M ( MINI TOWER - EN42775 ) CASE XIGMATEK CUBI M ( MINI TOWER - EN42775 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK AQUA M ARCTIC ( MINI TOWER - EN40115 ) CASE XIGMATEK AQUA M ARCTIC ( MINI TOWER - EN40115 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK CUBI M ARCTIC - ( MINI TOWER - EN42782 ) CASE XIGMATEK CUBI M ARCTIC - ( MINI TOWER - EN42782 )
Khuyến mãi
 CASE MIK BARBATOS M BLACK ( MINI TOWER ) CASE MIK BARBATOS M BLACK ( MINI TOWER )

CASE MIK BARBATOS M BLACK ( MINI TOWER )

1,100,000₫ 880,000₫

-20%
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ALPHA PANO M ( MINI TOWER - EN43079 ) CASE XIGMATEK ALPHA PANO M ( MINI TOWER - EN43079 )
Khuyến mãi
 CASE MIK BARBATOS M WHITE ( MINI TOWER ) CASE MIK BARBATOS M WHITE ( MINI TOWER )

CASE MIK BARBATOS M WHITE ( MINI TOWER )

1,200,000₫ 990,000₫

-18%
Khuyến mãi
 CASE VITRA CRYSTAL S1 WHITE ( MINI TOWER ) CASE VITRA CRYSTAL S1 WHITE ( MINI TOWER )

CASE VITRA CRYSTAL S1 WHITE ( MINI TOWER )

1,590,000₫ 1,190,000₫

-25%
Khuyến mãi
 CASE VSP E-ROG ES1 WHITE ( MINI TOWER ) CASE VSP E-ROG ES1 WHITE ( MINI TOWER )

CASE VSP E-ROG ES1 WHITE ( MINI TOWER )

2,000,000₫ 1,590,000₫

-21%