MINI TOWER CASE

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek OMG (EN45244) ( MINI TOWER )

Case Xigmatek OMG (EN45244) ( MINI TOWER )

650,000₫ 550,000₫

-15%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek Gemini (EN41654) ( MINI TOWER )
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek NYC (EN45709) ( MINI TOWER )

Case Xigmatek NYC (EN45709) ( MINI TOWER )

750,000₫ 600,000₫

-20%
Khuyễn mãi
 Xigmatek Gemini Queen Pink (EN43845) ( MINI TOWER )
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek NYC Arctic (EN45716) ( MINI TOWER )
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek OMG Queen (EN45631) ( MINI TOWER )
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek OMG AQUA (EN45808) ( MINI TOWER )
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek NYC Queen (EN45723) ( MINI TOWER )
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek Gemini Arctic (EN43842) ( MINI TOWER )