PC GAMING INTEL

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AX20 CORE i3 12100F / H610M / RX6500XT 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING AX20 CORE i3 12100F / H610M / RX6500XT 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 12400F / H610M / RX6500XT 4GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 12400F / H610M / RX6500XT 4GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING NYX CORE i5 12400F / H610M / RTX3050 6G / 16GB / 256GB PCBH GAMING NYX CORE i5 12400F / H610M / RTX3050 6G / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VIEW INTEL CORE I5 12400F / H610M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING VIEW INTEL CORE I5 12400F / H610M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VIEW INTEL CORE i5 13400F / B760M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING VIEW INTEL CORE i5 13400F / B760M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ALPHARD CORE I5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING ALPHARD CORE I5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 512GB PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 512GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING BARBATOS INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING BARBATOS INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING SKY CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 512GB PCBH GAMING SKY CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 512GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VIEW ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 512GB PCBH GAMING VIEW ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 512GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING ELITE CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX4060 8GB / 32GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX4060 8GB / 32GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 WiFi / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 WiFi / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING H6 FLOW CORE i9 14900K / Z790 WiFi / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING H6 FLOW CORE i9 14900K / Z790 WiFi / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB