PC GAMING INTEL

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 PC GAMING SHIELD ( PENTIUM GOLD G6400 / H410 / RX550 / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING NYX G6400 ( PENTIUM GOLD G6400 / H410 / GT1030 / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING OMG G6400 ( PENTIUM GOLD G6400 / H470 / GTX1050Ti / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING THOMPSON ( CORE I5 9400F / H310 / GT1030 / 8GB / 240GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING AQUA ( CORE I3 10100F / H510 / GT1030 / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING GEMINI I ( CORE I5 9400F / B365 / GT1030 / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING NYX 10100F ( CORE I3 10100F / H410 / GTX1050Ti / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING INFINITY III ( CORE I5 10400F / H410 / GT1030 / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING THOMPSON II ( CORE I5 9400F / H310 / GTX1050Ti / 8GB / 240GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING ARCTIC I5 II ( CORE I5 11400F / H510 / GT1030 / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING ATHENA ( CORE I5 10400F / B460 / GTX1050Ti / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING AQUA II ( CORE I3 10100F / H510 / GTX1050Ti / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING GEMINI ( CORE I3 10100F / H410 / GTX1650 / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING OMG 10100F ( CORE I3 10100F / H510 / GTX1650 / 8GB / 240GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING NYC ( CORE I5 9400F / B365 / GTX1650 / 8GB / 240GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING ARCTIC I5 ( CORE I5 11400 / H510 / GTX1050Ti / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING NYC 1 ( CORE I5 10400F / B460 / GTX1650 / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING NYC 2 ( CORE I5 10400F / B460 / GTX1650 / 16GB / 240GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING MSI 10105F ( CORE I3 10105F / H510 / GTX1650 SUPER / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING INFINITY II ( CORE I5 11400 / B460 / GTX1050Ti / 16GB / 256GB )