PC GAMING INTEL

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING NYX CORE i3 12100F / H610M / RX560 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING NYX CORE i3 12100F / H610M / RX560 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING HERO CORE i3 10105F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING HERO CORE i3 10105F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING HERO CORE I3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING HERO CORE I3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 10400F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 250GB PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 10400F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 250GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE ONE ARC CORE i5 12400F / B760M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING ELITE ONE ARC CORE i5 12400F / B760M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING HERO 3050 CORE I3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING HERO 3050 CORE I3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F i5 12400F / H610 / RTX3050 6G / 16GB / 256GB PCBH GAMING Z3F i5 12400F / H610 / RTX3050 6G / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING ELITE 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING AQUA CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M WiFi / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M WiFi / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI 13500 ( CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB ) PCBH GAMING MSI 13500 ( CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB )
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE CORE i5 13400 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING ELITE CORE i5 13400 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE 4060 CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE 4060 CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING V4 CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING V4 CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH FORGE CORE i5 14500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH FORGE CORE i5 14500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700KF / B760 / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 1TB PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700KF / B760 / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 1TB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i9 14900K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i9 14900K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB