PCVP 3 7 TRIEU

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng G3420 ( INTEL G3420 / H81 / 4GB / 120GB / 350W )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng I3 4160 ( CORE I3 4160 / H81 / 4GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng AMD ATHLON 3000G ( ATHLON 3000G / A320 / 4GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng I5 4590 ( CORE I5 4590 / H81 / 4GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng AMD ATHLON QUEEN ( ATHLON 3000G / A320 / 4GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng G6400 ( INTEL G6400 / H410 / 4GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng AMD 3200G ( RYZEN 3 3200G / A320 / 8GB / 120GB )