PCBH GAMING ASUS

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ASUS AX20 INTEL CORE i3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB  PCBH GAMING ASUS AX20 INTEL CORE i3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ASUS ENDORPHIN INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB  PCBH GAMING ASUS ENDORPHIN INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB