CPU AMD

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 CPU AMD Ryzen 9 7900 BOX CHÍNH HÃNG ( 12 NHÂN 24 LUỒNG / 3.7- 5.4 GHz / 76MB )  CPU AMD Ryzen 9 7900 BOX CHÍNH HÃNG ( 12 NHÂN 24 LUỒNG / 3.7- 5.4 GHz / 76MB )