Thông Tin Tài Khoản

Số tài khoản Cá nhân

Ngân hàng Vietcombank

Chi Nhánh Amata – Biên Hòa – Đồng Nai
CTK: Phạm Thanh Nhàn
STK: 0481000669561

Chi Nhánh Amata – Biên Hòa – Đồng Nai

CTK: Nguyễn Việt Dũng
STK: 0481000636459

Ngân hàng Á Châu ( ACB)

Chi Nhánh Đồng Khởi - Biên Hòa - Đồng Nai
CTK: Nguyễn Việt Dũng
STK: 204958139

Số tài khoản Công ty ( Áp dụng khi xuất Hóa đơn VAT trên 20tr)

Ngân hàng Vietcombank

Chi Nhánh Amata – Biên Hòa – Đồng Nai
CTK: CT TNHH MTV TIN HỌC ĐỨC DŨNG
STK: 0481000778389

------------------------------------------------------------------------------------------