PCBH AMD R7

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH AMD Axe RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB  PCBH AMD Axe RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB