NGUỒN THƯƠNG HIỆU KHÁC

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 NGUỒN AIGO CK350 - 350W NGUỒN AIGO CK350 - 350W

NGUỒN AIGO CK350 - 350W

420,000₫ 330,000₫

-21%
Khuyến mãi
 NGUỒN JETEK 350 ELITE V2 - 350W ( 78% EFFICIENCY ) NGUỒN JETEK 350 ELITE V2 - 350W ( 78% EFFICIENCY )
Khuyến mãi
 NGUỒN INFINITY ECO V2 550W ( 85% EFFICIENCY ) NGUỒN INFINITY ECO V2 550W ( 85% EFFICIENCY )
Khuyến mãi
 NGUỒN ANTEC META V550 - 550W NGUỒN ANTEC META V550 - 550W

NGUỒN ANTEC META V550 - 550W

790,000₫ 590,000₫

-25%
Khuyến mãi
 NGUỒN SEGOTEP CRUISER Q7 - 500W NGUỒN SEGOTEP CRUISER Q7 - 500W

NGUỒN SEGOTEP CRUISER Q7 - 500W

680,000₫ 600,000₫

-12%
Khuyến mãi
 NGUỒN JETEK 600 ELITE V3 - 600W ( 80% EFFICIENCY ) NGUỒN JETEK 600 ELITE V3 - 600W ( 80% EFFICIENCY )
Khuyến mãi
 NGUỒN MIK C650B - 650W ( 85% EFFICIENCY ) NGUỒN MIK C650B - 650W ( 85% EFFICIENCY )

NGUỒN MIK C650B - 650W ( 85% EFFICIENCY )

990,000₫ 750,000₫

-24%
Khuyến mãi
 NGUỒN INFINITY ECO V3 650W ( 88% EFFICIENCY ) NGUỒN INFINITY ECO V3 650W ( 88% EFFICIENCY )
Khuyến mãi
 NGUỒN JETEK J600 - 600W ( 80% Efficiency PPFC ) NGUỒN JETEK J600 - 600W ( 80% Efficiency PPFC )
Khuyến mãi
 NGUỒN Acer Gadget eMachines AC550 - 550W ( 80 PLUS BRONZE / FULL MODULAR ) NGUỒN Acer Gadget eMachines AC550 - 550W ( 80 PLUS BRONZE / FULL MODULAR )
Khuyến mãi
 NGUỒN ANTEC B750 - 750W ( 80PLUS BRONZE ) NGUỒN ANTEC B750 - 750W ( 80PLUS BRONZE )

NGUỒN ANTEC B750 - 750W ( 80PLUS BRONZE )

1,590,000₫ 1,250,000₫

-21%
Khuyến mãi
 NGUỒN Acer Gadget eMachines AC650 - 650W ( 80 PLUS BRONZE / FULL MODULAR ) NGUỒN Acer Gadget eMachines AC650 - 650W ( 80 PLUS BRONZE / FULL MODULAR )
Khuyến mãi
 NGUỒN NZXT C750 BRONZE - 750W ( 80 PLUS BRONZE / NON MODULAR ) NGUỒN NZXT C750 BRONZE - 750W ( 80 PLUS BRONZE / NON MODULAR )