RAM G.SKILL

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 Ram G.Skill Aegis 8GB 2666Mhz DDR4 ( F4-2666C19S-8GIS ) Ram G.Skill Aegis 8GB 2666Mhz DDR4 ( F4-2666C19S-8GIS )
Khuyến mãi
 RAM G.SKILL RIPJAWS V RED 8GB 3200MHz DDR4 ( F4-3200C16S-8GVRB ) RAM G.SKILL RIPJAWS V RED 8GB 3200MHz DDR4 ( F4-3200C16S-8GVRB )
Khuyến mãi
 RAM G.SKILL RIPJAWS V BLACK 8GB 3200MHz DDR4 (F4-3200C16S-8GVKB) RAM G.SKILL RIPJAWS V BLACK 8GB 3200MHz DDR4 (F4-3200C16S-8GVKB)
Khuyến mãi
 RAM G.SKILL AEGIS 8GB 2800MHz DDR4 ( F4-2800C17S-8GIS ) RAM G.SKILL AEGIS 8GB 2800MHz DDR4 ( F4-2800C17S-8GIS )
Khuyến mãi
 RAM G.SKILL RIPJAWS V BLACK 16GB (1x16GB) 3200MHz DDR4 ( F4-3200C16S-16GVK ) RAM G.SKILL RIPJAWS V BLACK 16GB (1x16GB) 3200MHz DDR4 ( F4-3200C16S-16GVK )
Khuyến mãi
 RAM G.SKILL RIPJAWS V 16GB (2X8GB) 3200MHz DDR4 ( F4-3200C16D-16GVKB ) RAM G.SKILL RIPJAWS V 16GB (2X8GB) 3200MHz DDR4 ( F4-3200C16D-16GVKB )
Khuyến mãi
 RAM G.SKILL TRIDENT Z NEO RGB 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 (F4-3200C16D-16GTZN) RAM G.SKILL TRIDENT Z NEO RGB 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 (F4-3200C16D-16GTZN)
Khuyến mãi
 RAM G.Skill TRIDENT Z RGB 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 (F4-3200C16D-16GTZR) RAM G.Skill TRIDENT Z RGB 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 (F4-3200C16D-16GTZR)
Khuyến mãi
 Ram G.Skill Trident Z Neo RGB 16GB (2x8GB) 3600Mhz DDR4 (F4-3600C18D-16GTZN) Ram G.Skill Trident Z Neo RGB 16GB (2x8GB) 3600Mhz DDR4 (F4-3600C18D-16GTZN)
Khuyến mãi
 Ram G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000Mhz DDR4 (F4-3000C16D-16GTZR) Ram G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000Mhz DDR4 (F4-3000C16D-16GTZR)
Khuyến mãi
 RAM G.SKILL TRIDENT Z RGB 16GB (2x8GB) 3600MHz DDR4 (F4-3600C18D-16GTZR) RAM G.SKILL TRIDENT Z RGB 16GB (2x8GB) 3600MHz DDR4 (F4-3600C18D-16GTZR)
Khuyến mãi
 Ram G.Skill Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) 3600Mhz DDR4 (F4-3600C18D-32GTZN) Ram G.Skill Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) 3600Mhz DDR4 (F4-3600C18D-32GTZN)
Khuyến mãi
 RAM G.SKILL TRIDENT Z RGB 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 (F4-3200C16D-32GTZR) RAM G.SKILL TRIDENT Z RGB 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 (F4-3200C16D-32GTZR)
Khuyến mãi
 RAM G.SKILL TRIDENT Z NEO RGB 64GB (2X32GB) 3600MHz DDR4 ( F4-3600C18D-64GTZN ) RAM G.SKILL TRIDENT Z NEO RGB 64GB (2X32GB) 3600MHz DDR4 ( F4-3600C18D-64GTZN )