Máy Tính Văn Phòng INTEL

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 Máy Tính Văn Phòng CORE i3 12100 / H610M / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 Máy Tính Văn Phòng CORE i3 13100 / H610M / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 Máy Tính Văn Phòng CORE i5 12400 / H610M / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 Máy Tính Văn Phòng CORE i5 13400 / B760M / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 Máy Tính Văn Phòng CORE i5 13500 / B760M / 8GB / 256GB