Máy Tính Văn Phòng INTEL

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 MÁY TÍNH VĂN PHÒNG G5420 ( G5420 / H310 / 4GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng G3420 ( INTEL G3420 / H81 / 4GB / 120GB / 350W )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng I3 4160 ( CORE I3 4160 / H81 / 4GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng I5 4590 ( CORE I5 4590 / H81 / 4GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng G6400 ( INTEL G6400 / H410 / 4GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng I3 10100 ( CORE I3 10100 / H410 / 4GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính Văn Phòng I5 10400 ( CORE I5 10400 / H410 / 4GB / 120GB )