VGA SAPPHIRE

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 8GB GDDR6 ( 11324-01-20G )  VGA SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 8GB GDDR6 ( 11324-01-20G )
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16GB GDDR6 ( 11339-04-20G )  VGA SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16GB GDDR6 ( 11339-04-20G )
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12GB GDDR6 (11335-03-20G)  VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12GB GDDR6 (11335-03-20G)
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12GB GDDR6 (11335-02-20G)  VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12GB GDDR6 (11335-02-20G)
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16GB GDDR6 (11330-03-20G)  VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16GB GDDR6 (11330-03-20G)
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16GB GDDR6 (11330-01-20G)  VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16GB GDDR6 (11330-01-20G)
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16GB GDDR6 (11325-03)  VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16GB GDDR6 (11325-03)
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16GB GDDR6 ( 11325-02 )  VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16GB GDDR6 ( 11325-02 )
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XT GAMING OC VAPOR-X 20GB GDDR6 (11323-01-40G)  VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XT GAMING OC VAPOR-X 20GB GDDR6 (11323-01-40G)
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XTX GAMING OC Vapor-X 24GB GDDR6 (11322-01-40G)  VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XTX GAMING OC Vapor-X 24GB GDDR6 (11322-01-40G)