RAM BUS 5600

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 16GB (2x8GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-16 )  RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 16GB (2x8GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-16 )
Khuyến mãi
 RAM LEXAR ARES RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 UDIMM ( LD5AU016G-R5600GDGA )  RAM LEXAR ARES RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 UDIMM ( LD5AU016G-R5600GDGA )
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR VENGEANCE RGB BLACK 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5  RAM CORSAIR VENGEANCE RGB BLACK 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-32 )  RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-32 )
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR VENGEANCE RGB WHITE 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5  RAM CORSAIR VENGEANCE RGB WHITE 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 64GB (2x32GB) 5600MHZ DDR5 WHITE  RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 64GB (2x32GB) 5600MHZ DDR5 WHITE
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 64GB (2X32GB) 5600MHZ DDR5 C40 BLACK  RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 64GB (2X32GB) 5600MHZ DDR5 C40 BLACK
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 64GB (2x32GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-64 )  RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 64GB (2x32GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-64 )