RAM BUS 5600

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 RAM ADATA XPG LANCER BLADE WHITE - 16GB (1x16GB) 5600MHz DDR5  RAM ADATA XPG LANCER BLADE WHITE - 16GB (1x16GB) 5600MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM LEXAR ARES RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 ( LD5AU016G-R5600GDGA )  RAM LEXAR ARES RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 ( LD5AU016G-R5600GDGA )
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR VENGEANCE RGB WHITE 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5  RAM CORSAIR VENGEANCE RGB WHITE 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-32 )  RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-32 )
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 64GB (2X32GB) 5600MHZ DDR5  RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 64GB (2X32GB) 5600MHZ DDR5
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE 64GB (2x32GB) 5600MHz DDR5  RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE 64GB (2x32GB) 5600MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 64GB (2x32GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-64 )  RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 64GB (2x32GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-64 )