PCBH Intel Core i5 Gen 14th - RAPTOR LAKE REFRESH

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE 4060 CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE 4060 CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH FORGE CORE i5 14500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH FORGE CORE i5 14500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB