CASE - SĂN SALE TẾT RỒNG 2024

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 CASE SAMA A301 ( MID TOWER ) CASE SAMA A301 ( MID TOWER )

CASE SAMA A301 ( MID TOWER )

350,000₫ 270,000₫

-23%
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK XA-22 ( MID TOWER - EN47567 ) CASE XIGMATEK XA-22 ( MID TOWER - EN47567 )

CASE XIGMATEK XA-22 ( MID TOWER - EN47567 )

390,000₫ 290,000₫

-26%
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK HERO II AIR 3F - SẴN 3 FAN Z20F ( MID TOWER - EN41655 ) CASE XIGMATEK HERO II AIR 3F - SẴN 3 FAN Z20F ( MID TOWER - EN41655 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ENDORPHIN M ( MINI TOWER - EN41389 ) CASE XIGMATEK ENDORPHIN M ( MINI TOWER - EN41389 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK NYX II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN42188 ) CASE XIGMATEK NYX II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN42188 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK NYX AIR II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN41952 ) CASE XIGMATEK NYX AIR II 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MINI TOWER - EN41952 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ENDORPHIN M ARCTIC ( MINI TOWER - EN41396 ) CASE XIGMATEK ENDORPHIN M ARCTIC ( MINI TOWER - EN41396 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ELITE ONE 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MID TOWER - EN0839 ) CASE XIGMATEK ELITE ONE 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MID TOWER - EN0839 )
Khuyến mãi
 CASE MIK AETHER GAMING - WHITE ( MINI TOWER ) CASE MIK AETHER GAMING - WHITE ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK GAMING Z 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN41082 ) CASE XIGMATEK GAMING Z 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN41082 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK GAMING X 3F - SẴN 3 FAN K20F RGB ( MID TOWER - EN49899 ) CASE XIGMATEK GAMING X 3F - SẴN 3 FAN K20F RGB ( MID TOWER - EN49899 )
Khuyến mãi
 CASE ANTEC AX20 ELITE - SẴN 4 FAN LED RGB ( MID TOWER ) CASE ANTEC AX20 ELITE - SẴN 4 FAN LED RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK GAMING X II 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN42355 ) CASE XIGMATEK GAMING X II 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN42355 )
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG VAMPIRIC 100R - SẴN 2 FAN ( MID TOWER ) CASE MSI MAG VAMPIRIC 100R - SẴN 2 FAN ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X1 BLACK - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE MONTECH X1 BLACK - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG FORGE M100A - SẴN 4 FAN RGB ( MINI TOWER ) CASE MSI MAG FORGE M100A - SẴN 4 FAN RGB ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE DEEPCOOL MATREXX 40 3FS - SẴN 3 FAN LED ( MINI TOWER ) CASE DEEPCOOL MATREXX 40 3FS - SẴN 3 FAN LED ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK AQUA M - ( MINI TOWER - EN40078 ) CASE XIGMATEK AQUA M - ( MINI TOWER - EN40078 )
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X2 MESH WHITE - SẴN 3 FAN LED ( MID TOWER ) CASE MONTECH X2 MESH WHITE - SẴN 3 FAN LED ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ELITE ONE 3FX - SẴN 3 FAN X22 ARGB ( MID TOWER - EN49769 ) CASE XIGMATEK ELITE ONE 3FX - SẴN 3 FAN X22 ARGB ( MID TOWER - EN49769 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK AQUA M ARCTIC ( MINI TOWER - EN40115 ) CASE XIGMATEK AQUA M ARCTIC ( MINI TOWER - EN40115 )
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X1 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE MONTECH X1 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG FORGE 120A AIRFLOW - SẴN 6 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE MSI MAG FORGE 120A AIRFLOW - SẴN 6 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW - SẴN 4 FAN ARGB ( MID TOWER ) CASE MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW - SẴN 4 FAN ARGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MSI MPG SEKIRA 100P - SẴN 4 FAN ( MID TOWER ) CASE MSI MPG SEKIRA 100P - SẴN 4 FAN ( MID TOWER )