PCBH Intel Gen 13th

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VIEW INTEL CORE i5 13400F / B760M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB  PCBH GAMING VIEW INTEL CORE i5 13400F / B760M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 512GB  PCBH GAMING AQUA CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 512GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VIEW ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 512GB  PCBH GAMING VIEW ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 512GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING ELITE CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB