PCBH Intel Gen 13th

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M WiFi / RX6600 8GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M WiFi / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE CORE i5 13400 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING ELITE CORE i5 13400 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE 4060 CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE 4060 CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING V4 CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING V4 CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB