PC GAMING 15 25 TRIEU

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH AMD GAMING RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD GAMING RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING ELITE 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING AQUA CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M WiFi / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M WiFi / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE CORE i5 13400 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING ELITE CORE i5 13400 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE 4060 CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE 4060 CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING V4 CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING V4 CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD LUX RYZEN 5 7600 / B650M / RTX4060 8G / 16GB DDR5 / 500GB PCBH AMD LUX RYZEN 5 7600 / B650M / RTX4060 8G / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB