PC GAMING 15 25 TRIEU

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH AMD AQUA ARC RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD AQUA ARC RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ASUS ENDORPHIN INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING ASUS ENDORPHIN INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AX20 CORE I5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING AX20 CORE I5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD AXE RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD AXE RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AX20 CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING AX20 CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING PANO CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING PANO CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14500 / B760M WiFi / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14500 / B760M WiFi / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING M100A CORE i5 13400F / B760M / RTX4060Ti 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING M100A CORE i5 13400F / B760M / RTX4060Ti 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB