NGUỒN XIGMATEK

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 NGUỒN XIGMATEK X-POWER III 350 - 250W ( 85% EFFICIENCY - EN45952 )  NGUỒN XIGMATEK X-POWER III 350 - 250W ( 85% EFFICIENCY - EN45952 )
Khuyến mãi
 NGUỒN XIGMATEK Z-POWER II Z550 - 400W ( 80% EFFICIENCY - EN40986 )  NGUỒN XIGMATEK Z-POWER II Z550 - 400W ( 80% EFFICIENCY - EN40986 )
Khuyến mãi
 NGUỒN XIGMATEK X-POWER III 450 - 400W ( 85% EFFICIENCY - EN45969 )  NGUỒN XIGMATEK X-POWER III 450 - 400W ( 85% EFFICIENCY - EN45969 )
Khuyến mãi
 NGUỒN XIGMATEK Z-POWER II Z650 - 500W ( 80% EFFICIENCY - EN41495 )  NGUỒN XIGMATEK Z-POWER II Z650 - 500W ( 80% EFFICIENCY - EN41495 )
Khuyến mãi
 NGUỒN XIGMATEK X-PRO XP650 - 600W ( 80PLUS / EN40986 )  NGUỒN XIGMATEK X-PRO XP650 - 600W ( 80PLUS / EN40986 )
Khuyến mãi
 NGUỒN XIGMATEK X-PRO XP750 - 700W ( 80PLUS / EN41013 )  NGUỒN XIGMATEK X-PRO XP750 - 700W ( 80PLUS / EN41013 )
Khuyến mãi
 NGUỒN XIGMATEK THOR T750 V2 - 750W ( 80PLUS BRONZE - EN41501 )  NGUỒN XIGMATEK THOR T750 V2 - 750W ( 80PLUS BRONZE - EN41501 )
Khuyến mãi
 NGUỒN XIGMATEK THOR T750M V2 - 750W ( 80PLUS BRONZE / FULL MODULAR - EN41488 )  NGUỒN XIGMATEK THOR T750M V2 - 750W ( 80PLUS BRONZE / FULL MODULAR - EN41488 )
Khuyến mãi
 NGUỒN XIGMATEK THOR T850M V2 - 850W ( 80PLUS BRONZE / FULL MODULAR - EN41754 )  NGUỒN XIGMATEK THOR T850M V2 - 850W ( 80PLUS BRONZE / FULL MODULAR - EN41754 )