NGUỒN XIGMATEK

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 Nguồn Xigmatek X-Power III X 350 250W (EN45952)
Khuyễn mãi
 Nguồn Xigmatek X-Power III X 500 450W (EN45976)
Khuyễn mãi
 NGUỒN XIGMATEK X-POWER III X 550 500W (EN45983)
Khuyễn mãi
 Nguồn Xigmatek X-Power III X 650 600W (EN45990)