VGA GIGABYTE

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G GDDR6 ( GV-N1656WF2OC-4GD ) VGA GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G GDDR6 ( GV-N1656WF2OC-4GD )
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4GB DDR5 (GV-N1650OC-4GL) VGA GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4GB DDR5 (GV-N1650OC-4GL)
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE 8G GDDR6 ( GV-R66EAGLE-8GD ) VGA GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE 8G GDDR6 ( GV-R66EAGLE-8GD )
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G GDDR6 ( GV-N3060GAMING OC-12GD ) VGA GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G GDDR6 ( GV-N3060GAMING OC-12GD )
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE GeForce RTX 4060 AERO OC 8G GDDR6 ( GV-N4060AERO OC-8GD ) VGA GIGABYTE GeForce RTX 4060 AERO OC 8G GDDR6 ( GV-N4060AERO OC-8GD )
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-N406TGAMING OC-8GD) VGA GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 8GB GDDR6 (GV-N406TGAMING OC-8GD)
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G GDDR6 (GV-N406TAORUS E-8GD) VGA GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G GDDR6 (GV-N406TAORUS E-8GD)
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G GDDR6 ( GV-R78XTGAMING OC-16GD ) VGA GIGABYTE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G GDDR6 ( GV-R78XTGAMING OC-16GD )
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G GDDR6X (GV-N4070WF3OC-12GD) VGA GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G GDDR6X (GV-N4070WF3OC-12GD)
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12G GDDR6X (GV-N4070AERO OC-12GD) VGA GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12G GDDR6X (GV-N4070AERO OC-12GD)
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 MASTER 12G GDDR6X ( GV-N4070AORUS M-12GD ) VGA GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 MASTER 12G GDDR6X ( GV-N4070AORUS M-12GD )
Khuyến mãi
 VGA GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 Ti ELITE 12G GDDR6X (GV-N407TAORUS E-12GD) VGA GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 Ti ELITE 12G GDDR6X (GV-N407TAORUS E-12GD)