AOC màn hình

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 MÀN HÌNH AOC 24B2H2/74 - 24in FullHD IPS 100Hz 4ms ( HDMI )  MÀN HÌNH AOC 24B2H2/74 - 24in FullHD IPS 100Hz 4ms ( HDMI )
Khuyến mãi
 MÀN HÌNH AOC 24B1XH5/74 - 24in FullHD IPS 75Hz 8ms ( HDMI / VGA )  MÀN HÌNH AOC 24B1XH5/74 - 24in FullHD IPS 75Hz 8ms ( HDMI / VGA )
Khuyến mãi
 MÀN HÌNH AOC 27G2E1/74 - 27in FullHD IPS 100Hz 1ms ( HDMI / DP )  MÀN HÌNH AOC 27G2E1/74 - 27in FullHD IPS 100Hz 1ms ( HDMI / DP )
Khuyến mãi
 MÀN HÌNH AOC 24G4E/74 - 24in FullHD IPS 180Hz 0.5ms ( HDMI / DP )  MÀN HÌNH AOC 24G4E/74 - 24in FullHD IPS 180Hz 0.5ms ( HDMI / DP )
Khuyến mãi
 MÀN HÌNH AOC 27G4/74 - 27in FullHD IPS 180Hz 1ms ( HDMI / DP )  MÀN HÌNH AOC 27G4/74 - 27in FullHD IPS 180Hz 1ms ( HDMI / DP )
Khuyến mãi
 MÀN HÌNH AOC 25G3Z/74 24.5in FullHD IPS 240Hz 0.5ms ( HDMI / DP )  MÀN HÌNH AOC 25G3Z/74 24.5in FullHD IPS 240Hz 0.5ms ( HDMI / DP )