PC GAMING 13TH - Intel Core i5

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AX20 CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING AX20 CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING M100A CORE i5 13400F / B760M / RTX4060Ti 8GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING M100A CORE i5 13400F / B760M / RTX4060Ti 8GB / 16GB / 500GB