PC GAMING AMD

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH AMD ENDORPHIN ATHLON 3000G / A320M / 8GB / 256GB PCBH AMD ENDORPHIN ATHLON 3000G / A320M / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD NYX RYZEN 5 4600G / A320M / 8GB / 256GB PCBH AMD NYX RYZEN 5 4600G / A320M / 8GB / 256GB

PCBH AMD NYX RYZEN 5 4600G / A320M / 8GB / 256GB

6,990,000₫ 5,690,000₫

-19%
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE ARC RYZEN 5 4600G / B450M / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE ARC RYZEN 5 4600G / B450M / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5600G / B450M / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5600G / B450M / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD NYX II RYZEN 5 4500 / B450M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH AMD NYX II RYZEN 5 4500 / B450M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / GTX1650 4GB / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / GTX1650 4GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD AIR RYZEN 5 8500G / B650M / 16GB / 500GB PCBH AMD AIR RYZEN 5 8500G / B650M / 16GB / 500GB

PCBH AMD AIR RYZEN 5 8500G / B650M / 16GB / 500GB

13,050,000₫ 11,690,000₫

-10%
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD NYX II RYZEN 5 5600 / B550M / 16GB / RTX3050 6GB / 256GB PCBH AMD NYX II RYZEN 5 5600 / B550M / 16GB / RTX3050 6GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD HERO RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD HERO RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD GAMING RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD GAMING RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD LUX RYZEN 5 7600 / B650M / RTX4060 8G / 16GB DDR5 / 500GB PCBH AMD LUX RYZEN 5 7600 / B650M / RTX4060 8G / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD FORGE RYZEN 9 7900X3D / B650M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB PCBH AMD FORGE RYZEN 9 7900X3D / B650M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB