PC GAMING AMD

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 PC GAMING AMD ATHLON II ( ATHLON 3000G / A320 / GT710 / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING AMD ATHLON ( ATHLON 3000G / A320 / GT1030 / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING OMG 3200G ( RYZEN 3 3200G / A320 / 16GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING SHIELD I ( ATHLON 3000G / A320 / RX550 / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING GEMINI II ( RYZEN 5 3400G / B450 / 16GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING SHIELD II ( ATHLON 3000G / A320 / GTX1050Ti / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING INFINITY I ( RYZEN 5 3400G / B450 / 16GB / 256GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING R5 3500 ( RYZEN 5 3500 / B450 / GT1030 / 8GB / 128GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING R5 3500 I ( RYZEN 5 3500 / B450 / GTX1050Ti / 16GB / 256GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING R5 3600 ( RYZEN 5 3600 / B450 / GTX1050Ti / 16GB / 256GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING MSI 5600X ( RYZEN 5 5600X / B550 / GTX1650 / 16GB / 250GB )
Khuyễn mãi
 PC GAMING MSI 5800X ( RYZEN 7 5800X / B550 / GTX1650 / 16GB / 250GB )