Case Xigmatek

Thương hiệu
Giá sản phẩm
 Vỏ case XIGMATEK XA-10 (ATX)
Khuyễn mãi
 Xigmatek Eros (EN43361) - RGB Strip, Gaming ATX
Khuyễn mãi
 XIGMATEK NYX (EN43040) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek Hero - EN45136 (No Fan)

Case Xigmatek Hero - EN45136 (No Fan)

650,000₫ 470,000₫

-28%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek Athena (EN44368)

Case Xigmatek Athena (EN44368)

690,000₫ 480,000₫

-30%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek OMG (EN45244)

Case Xigmatek OMG (EN45244)

650,000₫ 550,000₫

-15%
Khuyễn mãi
 Xigmatek NYX 3F (EN43057) - Kèm 3 Fan Xigmatek X20F
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek Gemini (EN41654)

Case Xigmatek Gemini (EN41654)

690,000₫ 580,000₫

-16%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek Hero 3F - EN45129 (Kèm 3 Fan X9)
Khuyễn mãi
 Xigmatek Gemini Queen Pink (EN43845)

Xigmatek Gemini Queen Pink (EN43845)

790,000₫ 630,000₫

-20%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek NYC Arctic (EN45716)

Case Xigmatek NYC Arctic (EN45716)

799,000₫ 650,000₫

-19%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek NYC Queen (EN45723)

Case Xigmatek NYC Queen (EN45723)

799,000₫ 650,000₫

-19%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek NYC (EN45709)

Case Xigmatek NYC (EN45709)

700,000₫ 650,000₫

-7%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek Trio 3FC (EN45686) - Kèm 3 Fan Xigmatek X20C
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek Hero 3F (EN45129) (Kèm 3 Fan Xigmatek X20F)
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek Triple X (EN44245)

Case Xigmatek Triple X (EN44245)

790,000₫ 650,000₫

-18%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek Gemini Arctic (EN43842)

Case Xigmatek Gemini Arctic (EN43842)

690,000₫ 650,000₫

-6%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek OMG Queen (EN45631)

Case Xigmatek OMG Queen (EN45631)

790,000₫ 660,000₫

-16%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek OMG AQUA (EN45808)

Case Xigmatek OMG AQUA (EN45808)

790,000₫ 660,000₫

-16%
Khuyễn mãi
 Case Xigmatek Sirocon III (EN43880)

Case Xigmatek Sirocon III (EN43880)

750,000₫ 680,000₫

-9%