RTX 4070 | 4070 SUPER | 4070 Ti SUPER | 4080 SUPER

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC GDDR6X

VGA MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC GDDR6X

17,490,000₫ 15,500,000₫

-11%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC GDDR6X

VGA MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC GDDR6X

19,290,000₫ 16,290,000₫

-16%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X WHITE OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X WHITE OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA ASUS DUAL GeForce RTX 4070 SUPER OC 12GB GDDR6X ( DUAL-RTX4070S-O12G ) VGA ASUS DUAL GeForce RTX 4070 SUPER OC 12GB GDDR6X ( DUAL-RTX4070S-O12G )
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM WHITE GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM WHITE GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM X GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM X GDDR6X

VGA MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM X GDDR6X

35,500,000₫ 34,890,000₫

-2%