PC GAMING 12TH - Intel Core i3

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AX20 CORE i3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB  PCBH GAMING AX20 CORE i3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB