PC GAMING 12TH - Intel Core i3

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING NYX CORE i3 12100F / H610M / RX560 4GB / 8GB / 256GB  PCBH GAMING NYX CORE i3 12100F / H610M / RX560 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING HERO CORE I3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB  PCBH GAMING HERO CORE I3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING HERO 3050 CORE I3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB  PCBH GAMING HERO 3050 CORE I3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB