PCBH GAMING

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH AMD ENDORPHIN ATHLON 3000G / A320M / 8GB / 256GB PCBH AMD ENDORPHIN ATHLON 3000G / A320M / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD NYX RYZEN 5 4600G / A320M / 8GB / 256GB PCBH AMD NYX RYZEN 5 4600G / A320M / 8GB / 256GB

PCBH AMD NYX RYZEN 5 4600G / A320M / 8GB / 256GB

6,990,000₫ 5,690,000₫

-19%
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE ARC RYZEN 5 4600G / B450M / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE ARC RYZEN 5 4600G / B450M / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5600G / B450M / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5600G / B450M / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING NYX CORE i3 12100F / H610M / RX560 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING NYX CORE i3 12100F / H610M / RX560 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING HERO CORE i3 10105F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING HERO CORE i3 10105F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD NYX II RYZEN 5 4500 / B450M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH AMD NYX II RYZEN 5 4500 / B450M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING HERO CORE I3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING HERO CORE I3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / GTX1650 4GB / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / GTX1650 4GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 10400F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 250GB PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 10400F / H510M / GTX1650 4GB / 8GB / 250GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE ONE ARC CORE i5 12400F / B760M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING ELITE ONE ARC CORE i5 12400F / B760M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD AIR RYZEN 5 8500G / B650M / 16GB / 500GB PCBH AMD AIR RYZEN 5 8500G / B650M / 16GB / 500GB

PCBH AMD AIR RYZEN 5 8500G / B650M / 16GB / 500GB

13,050,000₫ 11,690,000₫

-10%
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE RYZEN 5 5500 / B450M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING HERO 3050 CORE I3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING HERO 3050 CORE I3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F i5 12400F / H610 / RTX3050 6G / 16GB / 256GB PCBH GAMING Z3F i5 12400F / H610 / RTX3050 6G / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD NYX II RYZEN 5 5600 / B550M / 16GB / RTX3050 6GB / 256GB PCBH AMD NYX II RYZEN 5 5600 / B550M / 16GB / RTX3050 6GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD HERO RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD HERO RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD GAMING RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD GAMING RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING ELITE 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING AQUA CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M WiFi / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING VAMPIRIC CORE i5 13400F / B760M WiFi / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI 13500 ( CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB ) PCBH GAMING MSI 13500 ( CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB )
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE CORE i5 13400 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING ELITE CORE i5 13400 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE 4060 CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE 4060 CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING V4 CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING V4 CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD LUX RYZEN 5 7600 / B650M / RTX4060 8G / 16GB DDR5 / 500GB PCBH AMD LUX RYZEN 5 7600 / B650M / RTX4060 8G / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH FORGE CORE i5 14500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH FORGE CORE i5 14500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700KF / B760 / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 1TB PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700KF / B760 / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 1TB
Khuyến mãi
 PCBH AMD FORGE RYZEN 9 7900X3D / B650M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB PCBH AMD FORGE RYZEN 9 7900X3D / B650M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i9 14900K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i9 14900K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB