CASE THƯƠNG HIỆU KHÁC

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 CASE SEGOTEP Axe5 ATX WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE SEGOTEP Axe5 ATX WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MIK AETHER GAMING - WHITE ( MINI TOWER ) CASE MIK AETHER GAMING - WHITE ( MINI TOWER )
Khuyến mãi
 CASE VITRA CERES V305-M - SẴN 3 FAN RGB ( MÀU TRẮNG / MID TOWER ) CASE VITRA CERES V305-M - SẴN 3 FAN RGB ( MÀU TRẮNG / MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER ) CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER )

CASE VITRA THEMIS N5 PINK ( MINI TOWER )

940,000₫ 750,000₫

-20%
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X1 BLACK - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE MONTECH X1 BLACK - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - SẴN 4 FAN LED RGB ( BLACK - MID TOWER ) CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - SẴN 4 FAN LED RGB ( BLACK - MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X2 MESH WHITE - SẴN 3 FAN LED ( MID TOWER ) CASE MONTECH X2 MESH WHITE - SẴN 3 FAN LED ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X1 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE MONTECH X1 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - KÈM 4 FAN LED RGB ( WHITE - MID TOWER ) CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - KÈM 4 FAN LED RGB ( WHITE - MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE GALAX REVOLUTION-05 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER - REV-05W ) CASE GALAX REVOLUTION-05 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER - REV-05W )
Khuyến mãi
 CASE MIK BARBATOS M BLACK ( MINI TOWER ) CASE MIK BARBATOS M BLACK ( MINI TOWER )

CASE MIK BARBATOS M BLACK ( MINI TOWER )

1,100,000₫ 880,000₫

-20%
Khuyến mãi
 CASE MIK BARBATOS M WHITE ( MINI TOWER ) CASE MIK BARBATOS M WHITE ( MINI TOWER )

CASE MIK BARBATOS M WHITE ( MINI TOWER )

1,200,000₫ 990,000₫

-18%
Khuyến mãi
 CASE EMASTER ECG922 ( MID TOWER ) CASE EMASTER ECG922 ( MID TOWER )

CASE EMASTER ECG922 ( MID TOWER )

1,390,000₫ 1,090,000₫

-22%
Khuyến mãi
 CASE VITRA CRYSTAL S1 WHITE ( MINI TOWER ) CASE VITRA CRYSTAL S1 WHITE ( MINI TOWER )

CASE VITRA CRYSTAL S1 WHITE ( MINI TOWER )

1,590,000₫ 1,190,000₫

-25%
Khuyến mãi
 CASE VSP E-ROG ES1 WHITE ( MINI TOWER ) CASE VSP E-ROG ES1 WHITE ( MINI TOWER )

CASE VSP E-ROG ES1 WHITE ( MINI TOWER )

2,000,000₫ 1,590,000₫

-21%
Khuyến mãi
 CASE COOLERMASTER MASTERBOX TD500 MESH WHITE - SẴN 3 FAN ARGB (MID TOWER) CASE COOLERMASTER MASTERBOX TD500 MESH WHITE - SẴN 3 FAN ARGB (MID TOWER)
Khuyến mãi
 CASE COOLERMASTER MASTERBOX TD500 MESH - SẴN 3 FAN ARGB ( MID TOWER ) CASE COOLERMASTER MASTERBOX TD500 MESH - SẴN 3 FAN ARGB ( MID TOWER )