PC GAMING TREN 35 TRIEU

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH AMD FORGE RYZEN 9 7950X / B650M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB  PCBH AMD FORGE RYZEN 9 7950X / B650M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING H6 FLOW CORE i9 14900K / Z790 WiFi / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING H6 FLOW CORE i9 14900K / Z790 WiFi / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB