PC GAMING TREN 35 TRIEU

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i9 14900K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE CORE i9 14900K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB