PCBH Intel Gen 12th

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AX20 CORE i3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB  PCBH GAMING AX20 CORE i3 12100F / H610M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 12400F / H610M / RX6500XT 4GB / 16GB / 256GB  PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 12400F / H610M / RX6500XT 4GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING NYX CORE i5 12400F / H610M / RTX3050 6G / 16GB / 256GB  PCBH GAMING NYX CORE i5 12400F / H610M / RTX3050 6G / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VIEW INTEL CORE I5 12400F / H610M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB  PCBH GAMING VIEW INTEL CORE I5 12400F / H610M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ALPHARD CORE I5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB  PCBH GAMING ALPHARD CORE I5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 512GB  PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 512GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING BARBATOS INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB  PCBH GAMING BARBATOS INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB