VGA ASROCK

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 VGA ASROCK AMD Radeon RX 7600 Phantom Gaming 8GB OC ( RX7600 PG 8GO )  VGA ASROCK AMD Radeon RX 7600 Phantom Gaming 8GB OC ( RX7600 PG 8GO )
Khuyến mãi
 VGA ASROCK Radeon RX 6600 CHALLENGER WHITE 8GB GDDR6 ( RX6600 CLW 8G )  VGA ASROCK Radeon RX 6600 CHALLENGER WHITE 8GB GDDR6 ( RX6600 CLW 8G )
Khuyến mãi
 VGA ASRock Radeon RX 7600 STEEL LEGEND 8GB OC GDDR6 ( RX7600 SL 8GO )  VGA ASRock Radeon RX 7600 STEEL LEGEND 8GB OC GDDR6 ( RX7600 SL 8GO )
Khuyến mãi
 VGA ASRock Radeon RX 7700 XT STEEL LEGEND 12GB OC GDDR6 ( RX7700XT SL 12GO )  VGA ASRock Radeon RX 7700 XT STEEL LEGEND 12GB OC GDDR6 ( RX7700XT SL 12GO )
Khuyến mãi
 VGA ASRock Radeon RX 7800 XTSTEEL LEGEND 16GB OC GDDR6 ( RX7800XT SL 16GO )  VGA ASRock Radeon RX 7800 XTSTEEL LEGEND 16GB OC GDDR6 ( RX7800XT SL 16GO )
Khuyến mãi
 VGA ASRock Radeon RX 7900 XTX TAICHI WHITE 24GB OC GDDR6 ( RX7900XTX TCW 24GO )  VGA ASRock Radeon RX 7900 XTX TAICHI WHITE 24GB OC GDDR6 ( RX7900XTX TCW 24GO )