RAM BUS 5200

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR VENGEANCE BLACK 16GB (1x16GB) 5200MHz DDR5  RAM CORSAIR VENGEANCE BLACK 16GB (1x16GB) 5200MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST 16GB (1x16GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BB-16 )  RAM KINGSTON FURY BEAST 16GB (1x16GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BB-16 )
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR VENGEANCE BLACK RGB 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 (CMH32GX5M2B5200C40)  RAM CORSAIR VENGEANCE BLACK RGB 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 (CMH32GX5M2B5200C40)
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR VENGEANCE WHITE RGB 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 (CMH32GX5M2B5200C40W)  RAM CORSAIR VENGEANCE WHITE RGB 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 (CMH32GX5M2B5200C40W)
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBK2-32 )  RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBK2-32 )
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBAK2-32 )  RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBAK2-32 )
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB BLACK 32GB (2X16GB) 5200MHZ DDR5  RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB BLACK 32GB (2X16GB) 5200MHZ DDR5
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 64GB (2x32GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBAK2-64 )  RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 64GB (2x32GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBAK2-64 )