CPU AMD RYZEN 5

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 CPU AMD Ryzen 5 8400F - MPK ( 6 NHÂN 12 LUỒNG / 4.2 - 4.7 GHz / 22MB )