PCBH GAMING

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE RYZEN 5 4600G / B450M / 8GB / 256GB PCBH AMD ELITE RYZEN 5 4600G / B450M / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD AX20 RYZEN 5 5600G / B450M / 16GB / 256GB PCBH AMD AX20 RYZEN 5 5600G / B450M / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ALPHARD RYZEN 5 4500 / B450M / RX550 4GB / 16GB / 128GB PCBH AMD ALPHARD RYZEN 5 4500 / B450M / RX550 4GB / 16GB / 128GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AX20 CORE i3 12100F / H610M / RX6500XT 4GB / 8GB / 256GB PCBH GAMING AX20 CORE i3 12100F / H610M / RX6500XT 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD Axe RYZEN 5 4500 / B450M / RX6500XT 4GB / 16GB / 256GB PCBH AMD Axe RYZEN 5 4500 / B450M / RX6500XT 4GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD SKY Ryzen 7 5700G / B550M / 16GB / 256GB PCBH AMD SKY Ryzen 7 5700G / B550M / 16GB / 256GB

PCBH AMD SKY Ryzen 7 5700G / B550M / 16GB / 256GB

13,990,000₫ 10,290,000₫

-26%
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 12400F / H610M / RX6500XT 4GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 12400F / H610M / RX6500XT 4GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ASUS AX20 INTEL CORE i3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING ASUS AX20 INTEL CORE i3 12100F / H610M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AX20 INTEL CORE I3 12100F / H610M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING AX20 INTEL CORE I3 12100F / H610M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ALPHARD ARC RYZEN 5 5500 / B450M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB PCBH AMD ALPHARD ARC RYZEN 5 5500 / B450M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / H610M / RTX3050 6G / 16GB / 256GB PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / H610M / RTX3050 6G / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ALPHARD RYZEN 5 8600G / B650M / 16GB / 256GB PCBH AMD ALPHARD RYZEN 5 8600G / B650M / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA INTEL CORE i5 12400F / B760M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING AQUA INTEL CORE i5 12400F / B760M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD SKY ARC RYZEN 5 5600 / B450M / 16GB / RX6600 8GB / 256GB PCBH AMD SKY ARC RYZEN 5 5600 / B450M / 16GB / RX6600 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ENDORPHIN INTEL CORE i5 13400F / B760M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING ENDORPHIN INTEL CORE i5 13400F / B760M / RTX3050 6GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD LUX RYZEN 5 5600X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB PCBH AMD LUX RYZEN 5 5600X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ALPHARD CORE I5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING ALPHARD CORE I5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB PCBH AMD RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ASUS ALPHARD INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING ASUS ALPHARD INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD SKY ARC RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD SKY ARC RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING SKY CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING SKY CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14500 / B760M WiFi / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14500 / B760M WiFi / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING M100A CORE i5 13400F / B760M / RTX4060Ti 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING M100A CORE i5 13400F / B760M / RTX4060Ti 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700KF / B760M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700KF / B760M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 WiFi / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 WiFi / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD FORGE RYZEN 9 7950X / B650M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB PCBH AMD FORGE RYZEN 9 7950X / B650M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING VELOX CORE i9 14900K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING VELOX CORE i9 14900K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB