CPU - CHÀO HÈ RỰC RỠ - SALE HẾT CỠ

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 CPU Intel Core i5 14600KF NEW BOX ( 14 NHÂN 20 LUỒNG / 2.6 - 5.3MHz / 24MB )  CPU Intel Core i5 14600KF NEW BOX ( 14 NHÂN 20 LUỒNG / 2.6 - 5.3MHz / 24MB )
Khuyến mãi
 CPU Intel Core i7 14700KF NEW BOX ( 20 NHÂN 28 LUỒNG / 2.5 - 5.6 GHz / 33MB )  CPU Intel Core i7 14700KF NEW BOX ( 20 NHÂN 28 LUỒNG / 2.5 - 5.6 GHz / 33MB )