MINIPC

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 Máy Tính MINI ATHLON 3000G X300 ( DESKMINI X300 / ATHLON 3000G / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính MINI 3200G X300 ( DESKMINI X300 / RYZEN 3 3200G / 8GB / 120GB )
Khuyễn mãi
 Máy Tính MINI 3400G X300 ( DESKMINI X300 / RYZEN 5 3400G / 8GB / 120GB )