RAM DDR5

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 RAM ADATA XPG LANCER BLADE WHITE - 16GB (1x16GB) 5600MHz DDR5 RAM ADATA XPG LANCER BLADE WHITE - 16GB (1x16GB) 5600MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR VENGEANCE BLACK 16GB (1x16GB) 5200MHz DDR5 RAM CORSAIR VENGEANCE BLACK 16GB (1x16GB) 5200MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST 16GB (1x16GB) 5200MHz DDR5 CL40 - KF552C40BB-16 RAM KINGSTON FURY BEAST 16GB (1x16GB) 5200MHz DDR5 CL40 - KF552C40BB-16
Khuyến mãi
 RAM ADATA XPG LANCER RGB WHITE - 16GB (1x16GB) 6000MHz DDR5 RAM ADATA XPG LANCER RGB WHITE - 16GB (1x16GB) 6000MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM ADATA XPG LANCER RGB BLACK - 16GB (1x16GB) 6000MHz DDR5 RAM ADATA XPG LANCER RGB BLACK - 16GB (1x16GB) 6000MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM ADATA 16GB (1x16GB) 4800MHz DDR5 ( AD5U480016G-B ) RAM ADATA 16GB (1x16GB) 4800MHz DDR5 ( AD5U480016G-B )
Khuyến mãi
 RAM ASUS 32GB (2x16GB) 4800MHz DDR5

RAM ASUS 32GB (2x16GB) 4800MHz DDR5

2,590,000₫ 1,990,000₫

-23%
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 16GB (2x8GB) 6000MHz DDR5 ( KF560C40BBAK2-16 ) RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 16GB (2x8GB) 6000MHz DDR5 ( KF560C40BBAK2-16 )
Khuyến mãi
 RAM LEXAR ARES RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 UDIMM ( LD5AU016G-R5600GDGA ) RAM LEXAR ARES RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 UDIMM ( LD5AU016G-R5600GDGA )
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBK2-32 ) RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBK2-32 )
Khuyến mãi
 RAM ADATA XPG LANCER RGB BLACK - 32GB (2x16GB) 6000MHz DDR5 RAM ADATA XPG LANCER RGB BLACK - 32GB (2x16GB) 6000MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM ADATA XPG LANCER RGB WHITE - 32GB (2x16GB) 6000MHz DDR5 RAM ADATA XPG LANCER RGB WHITE - 32GB (2x16GB) 6000MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR VENGEANCE RGB WHITE 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 RAM CORSAIR VENGEANCE RGB WHITE 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR VENGEANCE BLACK RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz DDR5 (CMH32GX5M2E6000C36) RAM CORSAIR VENGEANCE BLACK RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz DDR5 (CMH32GX5M2E6000C36)
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR VENGEANCE WHITE RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz DDR5 (CMH32GX5M2E6000C36W) RAM CORSAIR VENGEANCE WHITE RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz DDR5 (CMH32GX5M2E6000C36W)
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBAK2-32 ) RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBAK2-32 )
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-32 ) RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 32GB (2x16GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-32 )
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB BLACK 32GB (2X16GB) 5200MHZ DDR5 RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB BLACK 32GB (2X16GB) 5200MHZ DDR5
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 64GB (2x32GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBAK2-64 ) RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 64GB (2x32GB) 5200MHz DDR5 ( KF552C40BBAK2-64 )
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 64GB (2X32GB) 5600MHZ DDR5 C40 BLACK RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 64GB (2X32GB) 5600MHZ DDR5 C40 BLACK
Khuyến mãi
 RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 64GB (2x32GB) 5600MHZ DDR5 WHITE RAM CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 64GB (2x32GB) 5600MHZ DDR5 WHITE
Khuyến mãi
 RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 64GB (2x32GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-64 ) RAM KINGSTON FURY BEAST RGB 64GB (2x32GB) 5600MHz DDR5 ( KF556C40BBAK2-64 )