PC GAMING 12TH - Intel Core i5

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE ONE ARC CORE i5 12400F / B760M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB  PCBH GAMING ELITE ONE ARC CORE i5 12400F / B760M / GTX1650 4GB / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F i5 12400F / H610 / RTX3050 6G / 16GB / 256GB  PCBH GAMING Z3F i5 12400F / H610 / RTX3050 6G / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ELITE 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING ELITE 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB  PCBH GAMING AQUA CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB  PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB