MID TOWER CASE

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 CASE SAMA A301 ( MID TOWER ) CASE SAMA A301 ( MID TOWER )

CASE SAMA A301 ( MID TOWER )

350,000₫ 270,000₫

-23%
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK XA-22 ( MID TOWER - EN47567 ) CASE XIGMATEK XA-22 ( MID TOWER - EN47567 )

CASE XIGMATEK XA-22 ( MID TOWER - EN47567 )

390,000₫ 290,000₫

-26%
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK HERO II AIR 3F - SẴN 3 FAN Z20F ( MID TOWER - EN41655 ) CASE XIGMATEK HERO II AIR 3F - SẴN 3 FAN Z20F ( MID TOWER - EN41655 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ELITE ONE 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MID TOWER - EN0839 ) CASE XIGMATEK ELITE ONE 3F - SẴN 3 FAN X22F RGB ( MID TOWER - EN0839 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK GAMING Z 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN41082 ) CASE XIGMATEK GAMING Z 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN41082 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK GAMING X 3F - SẴN 3 FAN K20F RGB ( MID TOWER - EN49899 ) CASE XIGMATEK GAMING X 3F - SẴN 3 FAN K20F RGB ( MID TOWER - EN49899 )
Khuyến mãi
 CASE ANTEC AX20 ELITE - SẴN 4 FAN LED RGB ( MID TOWER ) CASE ANTEC AX20 ELITE - SẴN 4 FAN LED RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK GAMING X II 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN42355 ) CASE XIGMATEK GAMING X II 3F - SẴN 3 FAN Z20F RGB ( MID TOWER - EN42355 )
Khuyến mãi
 CASE VITRA CERES V305-M - SẴN 3 FAN RGB ( MÀU TRẮNG / MID TOWER ) CASE VITRA CERES V305-M - SẴN 3 FAN RGB ( MÀU TRẮNG / MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG VAMPIRIC 100R - SẴN 2 FAN ( MID TOWER ) CASE MSI MAG VAMPIRIC 100R - SẴN 2 FAN ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X1 BLACK - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE MONTECH X1 BLACK - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - SẴN 4 FAN LED RGB ( BLACK - MID TOWER ) CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - SẴN 4 FAN LED RGB ( BLACK - MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X2 MESH WHITE - SẴN 3 FAN LED ( MID TOWER ) CASE MONTECH X2 MESH WHITE - SẴN 3 FAN LED ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ELITE ONE 3FX - SẴN 3 FAN X22 ARGB ( MID TOWER - EN49769 ) CASE XIGMATEK ELITE ONE 3FX - SẴN 3 FAN X22 ARGB ( MID TOWER - EN49769 )
Khuyến mãi
 CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - KÈM 4 FAN LED RGB ( WHITE - MID TOWER ) CASE 1STPLAYER FIRE DANCING V4 - KÈM 4 FAN LED RGB ( WHITE - MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MONTECH X1 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE MONTECH X1 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE GALAX REVOLUTION-05 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER - REV-05W ) CASE GALAX REVOLUTION-05 WHITE - SẴN 4 FAN RGB ( MID TOWER - REV-05W )
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG FORGE 120A AIRFLOW - SẴN 6 FAN RGB ( MID TOWER ) CASE MSI MAG FORGE 120A AIRFLOW - SẴN 6 FAN RGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ENDORPHIN AIR ( MID TOWER - EN41785 ) CASE XIGMATEK ENDORPHIN AIR ( MID TOWER - EN41785 )
Khuyến mãi
 CASE XIGMATEK ENDORPHIN AIR ARCTIC ( MID TOWER - EN41792 ) CASE XIGMATEK ENDORPHIN AIR ARCTIC ( MID TOWER - EN41792 )
Khuyến mãi
 CASE EMASTER ECG922 ( MID TOWER ) CASE EMASTER ECG922 ( MID TOWER )

CASE EMASTER ECG922 ( MID TOWER )

1,390,000₫ 1,090,000₫

-22%
Khuyến mãi
 CASE ANTEC DP501 - SẴN 1 FAN ( MID TOWER ) CASE ANTEC DP501 - SẴN 1 FAN ( MID TOWER )

CASE ANTEC DP501 - SẴN 1 FAN ( MID TOWER )

1,450,000₫ 1,090,000₫

-25%
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW - SẴN 4 FAN ARGB ( MID TOWER ) CASE MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW - SẴN 4 FAN ARGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 Case Cooler Master MasterBox MB520 TG RED TRIM ( MID TOWER ) Case Cooler Master MasterBox MB520 TG RED TRIM ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MSI MPG SEKIRA 100P - SẴN 4 FAN ( MID TOWER ) CASE MSI MPG SEKIRA 100P - SẴN 4 FAN ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE CORSAIR 4000D AIRFLOW BLACK - KÈM 2 FAN ( MID TOWER ) CASE CORSAIR 4000D AIRFLOW BLACK - KÈM 2 FAN ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE NZXT H510 MATTE BLACK - SẴN 2 FAN ( MID TOWER ) CASE NZXT H510 MATTE BLACK - SẴN 2 FAN ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE CORSAIR 4000D AIRFLOW WHITE - KÈM 2 FAN ( MID TOWER ) CASE CORSAIR 4000D AIRFLOW WHITE - KÈM 2 FAN ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE ASUS TUF GAMING GT501VC - SẴN 4 FAN ( MID TOWER ) CASE ASUS TUF GAMING GT501VC - SẴN 4 FAN ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG PANO M100R PZ WHITE - SẴN 4 FAN ARGB ( MID TOWER ) CASE MSI MAG PANO M100R PZ WHITE - SẴN 4 FAN ARGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE MSI MAG PANO M100R PZ BLACK - SẴN 4 FAN ARGB ( MID TOWER )
Khuyến mãi
 CASE NZXT H6 FLOW RGB - MATTE BLACK ( MID TOWER ) CASE NZXT H6 FLOW RGB - MATTE BLACK ( MID TOWER )

CASE NZXT H6 FLOW RGB - MATTE BLACK ( MID TOWER )

3,990,000₫ 3,190,000₫

-20%
Khuyến mãi
 CASE NZXT H6 FLOW RGB - MATTE WHITE ( MID TOWER ) CASE NZXT H6 FLOW RGB - MATTE WHITE ( MID TOWER )

CASE NZXT H6 FLOW RGB - MATTE WHITE ( MID TOWER )

3,990,000₫ 3,190,000₫

-20%
Khuyến mãi
 CASE MSI MPG VELOX 100R - SẴN 4 FAN ARGB ( MID TOWER ) CASE MSI MPG VELOX 100R - SẴN 4 FAN ARGB ( MID TOWER )