VGA MSI

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS OCV3 4GB GDDR6 VGA MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS OCV3 4GB GDDR6

VGA MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS OCV3 4GB GDDR6

4,090,000₫ 3,590,000₫

-12%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC GDDR6

VGA MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC GDDR6

6,310,000₫ 5,090,000₫

-19%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 3050 GAMING 6G GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 3050 GAMING 6G GDDR6

VGA MSI GeForce RTX 3050 GAMING 6G GDDR6

6,310,000₫ 5,490,000₫

-13%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC GDDR6

VGA MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC GDDR6

7,100,000₫ 5,590,000₫

-21%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC GDDR6

VGA MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC GDDR6

9,490,000₫ 7,490,000₫

-21%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC GDDR6
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X WHITE 8G OC GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X WHITE 8G OC GDDR6
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G GDDR6

VGA MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G GDDR6

11,200,000₫ 8,990,000₫

-20%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G MLG VGA MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G MLG

VGA MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G MLG

12,200,000₫ 10,490,000₫

-14%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC GDDR6
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC GDDR6

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC GDDR6

12,990,000₫ 11,490,000₫

-12%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8GB GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8GB GDDR6

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8GB GDDR6

13,880,000₫ 11,990,000₫

-14%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC

15,520,000₫ 13,990,000₫

-10%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6

14,990,000₫ 13,990,000₫

-7%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16G OC GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16G OC GDDR6

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16G OC GDDR6

16,730,000₫ 14,400,000₫

-14%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G GDDR6 VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G GDDR6

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G GDDR6

17,630,000₫ 15,500,000₫

-12%
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X WHITE OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X WHITE OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM WHITE GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM WHITE GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE GDDR6X
Khuyến mãi
 VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM GDDR6X VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM GDDR6X