PC GAMING 25 35 TRIEU

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX4060 8GB / 32GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX4060 8GB / 32GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 WiFi / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 WiFi / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB