PC AMD BACK TO SCHOOL

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 MÁY TÍNH VĂN PHÒNG AMD ATHLON 3000G / A520M / 8GB / 120GB
Khuyến mãi
 Máy Tính Văn Phòng AMD RYZEN 5 4600G / B450M / 8GB / 128GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ENDORPHIN RYZEN 5 4600G / B450M / 8GB / 256GB PCBH AMD ENDORPHIN RYZEN 5 4600G / B450M / 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD AX20 RYZEN 5 4600G / B450M / 16GB / 256GB PCBH AMD AX20 RYZEN 5 4600G / B450M / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 MÁY TÍNH VĂN PHÒNG AMD RYZEN 5 5600G / B450M / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ELITE ARC RYZEN 5 5600G / B450M / 16GB / 256GB PCBH AMD ELITE ARC RYZEN 5 5600G / B450M / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD Axe RYZEN 5 4500 / B450M / GTX1650 4GB / 16GB / 256GB PCBH AMD Axe RYZEN 5 4500 / B450M / GTX1650 4GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ENDORPHIN RYZEN 5 5500 / B450M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB PCBH AMD ENDORPHIN RYZEN 5 5500 / B450M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD ENDORPHIN RYZEN 5 8600G / B650M / 16GB / 500GB PCBH AMD ENDORPHIN RYZEN 5 8600G / B650M / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD AX20 RYZEN 5 5600 / B550M / 16GB / RX6600 8GB / 256GB PCBH AMD AX20 RYZEN 5 5600 / B550M / 16GB / RX6600 8GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD AQUA ARC RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD AQUA ARC RYZEN 5 5600 / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD AXE RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD AXE RYZEN 7 5700X / B550M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB PCBH AMD RYZEN 5 7600 / B650M / RX6600 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH AMD Z3F RYZEN 9 5900X / B550M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH AMD FORGE RYZEN 9 7950X / B650M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB PCBH AMD FORGE RYZEN 9 7950X / B650M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB