Tin khuyến mãi

[AMD] CHÀO HÈ CÙNG AMD

1. THỜI GIAN DIỄN RA: 15/05/2021 - 15/06/2021 ( Hoặc đến khi hết quà ) 2. THỜI GIAN PHÁT QUÀ: 15/05/2021 - 30/06/20213. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:Khách hàng...

[AMD] TIẾP SỨC CUỘC CHƠI

1. THỜI GIAN DIỄN RA: 20/04/2021 - 19/06/20212. THỜI GIAN NHẬN VÀ SỬ DỤNG CODE: 20/04/2021 - 24/07/20213. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:Khách hàng sẽ nhận được 01 code...