VGA AMD RX 7000 SERIES

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 8GB GDDR6 ( 11324-01-20G ) VGA SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 8GB GDDR6 ( 11324-01-20G )
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16GB GDDR6 ( 11339-04-20G ) VGA SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16GB GDDR6 ( 11339-04-20G )
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12GB GDDR6 (11335-03-20G) VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12GB GDDR6 (11335-03-20G)
Khuyến mãi
 VGA ASRock Radeon RX 7700 XT STEEL LEGEND 12GB OC GDDR6 ( RX7700XT SL 12GO ) VGA ASRock Radeon RX 7700 XT STEEL LEGEND 12GB OC GDDR6 ( RX7700XT SL 12GO )
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12GB GDDR6 (11335-02-20G) VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12GB GDDR6 (11335-02-20G)
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16GB GDDR6 (11330-03-20G) VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16GB GDDR6 (11330-03-20G)
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16GB GDDR6 (11330-01-20G) VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16GB GDDR6 (11330-01-20G)
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16GB GDDR6 (11325-03) VGA SAPPHIRE PURE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16GB GDDR6 (11325-03)
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16GB GDDR6 ( 11325-02 ) VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16GB GDDR6 ( 11325-02 )
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XT GAMING OC VAPOR-X 20GB GDDR6 (11323-01-40G) VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XT GAMING OC VAPOR-X 20GB GDDR6 (11323-01-40G)
Khuyến mãi
 VGA ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6 (TUF-RX7900XTX-24G-GAMING) VGA ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6 (TUF-RX7900XTX-24G-GAMING)
Khuyến mãi
 VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XTX GAMING OC Vapor-X 24GB GDDR6 (11322-01-40G) VGA SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XTX GAMING OC Vapor-X 24GB GDDR6 (11322-01-40G)
Khuyến mãi
 VGA ASUS TUF GAMING Radeon RX 7900 XT OC 20GB GDDR6 ( TUF-RX7900XT-O20G-GAMING ) VGA ASUS TUF GAMING Radeon RX 7900 XT OC 20GB GDDR6 ( TUF-RX7900XT-O20G-GAMING )
Khuyến mãi
 VGA ASRock Radeon RX 7900 XTX TAICHI WHITE 24GB OC GDDR6 ( RX7900XTX TCW 24GO ) VGA ASRock Radeon RX 7900 XTX TAICHI WHITE 24GB OC GDDR6 ( RX7900XTX TCW 24GO )
Khuyến mãi
 VGA ASUS TUF GAMING Radeon RX 7900 XTX OC 24GB GDDR6 ( TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING ) VGA ASUS TUF GAMING Radeon RX 7900 XTX OC 24GB GDDR6 ( TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING )