PC LIVESTREAM AMD

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyễn mãi
 PC LIVESTREAM LIVE 2 ( RYZEN 5 3600 / B450 / GTX1650 / 16GB / 256GB / 1TB )
Khuyễn mãi
 PC LIVESTREAM PRO LIVE 3 ( RYZEN 5 5600X / B550 / GTX1650 / 16GB / 250GB / 1TB )