PC THEO I5

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 12400F / H610M / RX6500XT 4GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 12400F / H610M / RX6500XT 4GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / H610M / RTX3050 6G / 16GB / 256GB PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / H610M / RTX3050 6G / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA INTEL CORE i5 12400F / B760M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING AQUA INTEL CORE i5 12400F / B760M / RX6600 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ENDORPHIN INTEL CORE i5 13400F / B760M / RTX3050 6GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING ENDORPHIN INTEL CORE i5 13400F / B760M / RTX3050 6GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ALPHARD CORE I5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING ALPHARD CORE I5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ASUS ALPHARD INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB PCBH GAMING ASUS ALPHARD INTEL CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 256GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING Z3F CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING AQUA ARC CORE i5 12400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING SKY CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING SKY CORE i5 13400F / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING ALPHARD CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING MSI CORE i5 13500 / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING PANO CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING PANO CORE i5 12400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14500 / B760M WiFi / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14500 / B760M WiFi / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING M100A CORE i5 13400F / B760M / RTX4060Ti 8GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING M100A CORE i5 13400F / B760M / RTX4060Ti 8GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14600KF / B760M / RTX3060 12GB / 16GB / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB PCBH GAMING FORGE CORE i5 14600K / B760M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 500GB