NGUỒN JETEK

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 NGUỒN JETEK 350 ELITE V2 - 350W ( 78% EFFICIENCY )  NGUỒN JETEK 350 ELITE V2 - 350W ( 78% EFFICIENCY )
Khuyến mãi
 NGUỒN JETEK 600 ELITE V3 - 600W ( 80% EFFICIENCY )  NGUỒN JETEK 600 ELITE V3 - 600W ( 80% EFFICIENCY )
Khuyến mãi
 NGUỒN JETEK J600 - 600W ( 80% Efficiency PPFC )  NGUỒN JETEK J600 - 600W ( 80% Efficiency PPFC )