Build PC by MSI - Nhận Quà Mê Ly

Thương hiệu
Giá sản phẩm
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE CORE i5 13400F / B760M / RTX4060 8GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14500 / B760M WiFi / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING MSI FORGE CORE i5 14500 / B760M WiFi / RTX3060 12GB / 16GB DDR5 / 500GB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700KF / B760M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 1TB  PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700KF / B760M / RTX3060 12GB / 32GB DDR5 / 1TB
Khuyến mãi
 PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB  PCBH GAMING FORGE CORE i7 14700K / Z790 / RTX4070 12GB / 16GB DDR5 / 500GB